Katalog Czasopism Biblioteki Głównej UMB
LISTA CZASOPISM
WYSZUKIWANIE

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Ś   T   U   V   W   X   Y   Z   Ż


        PACIFIC MEDICINE AND SURGERY      ISSN:  0000-0000            sygn.  61543    
        PADIATRIE UND GRENZGEBIETE      ISSN:  0030-932X            sygn.  61440    
        PADIATRIE UND PADOLOGIE      ISSN:  0030-9338            sygn.  62266    
        PADIATRISCHE PRAXIS      ISSN:  0030-9346            sygn.  61571    
        PAIDEIA      ISSN:  0137-3943            sygn.  62169    
        PAIN      ISSN:  0304-3959            sygn.  62452    
        PALIATIVE MEDICINE IN PRACTICE      ISSN:  2545-0425            sygn.  9285    
        PAMIĘTNIK FARMACEUTYCZNY WILEŃSKI      ISSN:  1428-6297            sygn.  6612    
        PAMIĘTNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA BALNEOLOGICZNEGO      ISSN:  0000-0000            sygn.  61086    
        PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO      ISSN:  1233-2062            sygn.  61020    
        PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO. SUPLEMENT      ISSN:  1233-2062            sygn.  61020    
        PAMIĘTNIK WILEŃSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU S BATOREGO      ISSN:  0000-0000            sygn.  6663    
        PANACEA      ISSN:  1644-0358            sygn.  9249    
        PANCREAS      ISSN:  0885-3177            sygn.  6792    
        PANCREAS. SUPPLEMENUM      ISSN:  0885-3177            sygn.  6792    
        PANCREATOLOGY      ISSN:  1424-3903            sygn.  62585    
        PARAPLEGIA      ISSN:  0031-1758            sygn.  62519    
        PARASITOLOGY      ISSN:  0031-1820            sygn.  6345    
        PARAZITOLOGIJA      ISSN:  0031-1847            sygn.  61754    
        PARKI NARODOWE      ISSN:  0000-0000            sygn.  61642    
        PATHOLOGIA ET MICROBIOLOGIA      ISSN:  0031-2959            sygn.  6295    
        PATHOLOGIA EUROPAEA      ISSN:  0000-0000            sygn.  61835    
        PATHOLOGIE BIOLOGIE      ISSN:  0369-8114            sygn.  61970    
        PATHOLOGY      ISSN:  0031-3025            sygn.  61974    
        PATHOLOGY ONCOLOGY RESEARCH      ISSN:  0000-0000            sygn.  61799    
        PATHOPHYSIOLOGY OF HAEMOSTASIS AND THROMBOSIS      ISSN:  1424-8832            sygn.  62117    
        PATHOPHYSIOLOGY OF HAEMOSTASIS AND THROMBOSIS. SUPPLEMENTUM      ISSN:  1424-8832            sygn.  62117    
        PATOLOGIA POLSKA      ISSN:  0031-3114            sygn.  922    
        PATOLOGIA POLSKA. SUPLEMENT      ISSN:  0031-3114            sygn.  922    
        PATOLOGICHESKAJA FIZJOLOGIJA I EKSPERIMENTALNAJA TERAPIJA      ISSN:  0031-2991            sygn.  6978    
        PEDAGOGIKA SZKOŁY WYŻSZEJ      ISSN:  0000-0000            sygn.  61032    
        PEDIATRIA MEDYCYNA RODZINNA      ISSN:  1734-1531            sygn.  9280    
        PEDIATRIA PO DYPLOMIE      ISSN:  1508-0110            sygn.  9202    
        PEDIATRIA PO DYPLOMIE. SUPLEMENT      ISSN:  1508-0110            sygn.  9202    
        PEDIATRIA POLSKA      ISSN:  0031-3939            sygn.  912    
        PEDIATRIA POLSKA. SUPLEMENT      ISSN:  0031-3939            sygn.  912    
        PEDIATRIA PRAKTYCZNA      ISSN:  1230-6568            sygn.  9132    
        PEDIATRIA WSPÓŁCZESNA - GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA I ŻYWIENIE DZIECKA      ISSN:  1507-5532            sygn.  986    
        PEDIATRIA WSPÓŁCZESNA. GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA I ŻYWIENIE DZIECKA. SUPLEMENT      ISSN:  1507-5532            sygn.  986    
        PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY      ISSN:  0905-6157            sygn.  62542    
        PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0906-5784            sygn.  62542    
        PEDIATRIC ASTHMA ALLERGY AND IMMUNOLOGY      ISSN:  0883-1874            sygn.  6756    
        PEDIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA      ISSN:  0031-3955            sygn.  6125    
        PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM      ISSN:  1234-625X            sygn.  9147    
        PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL      ISSN:  0891-3668            sygn.  61067    
        PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0891-3668            sygn.  61067    
        PEDIATRIC NEUROLOGY      ISSN:  0887-8994            sygn.  61679    
        PEDIATRIC RESEARCH      ISSN:  0031-3998            sygn.  61747    
        PEDIATRICS      ISSN:  0031-4005            sygn.  6353    
        PEDIATRICS IN REVIEW      ISSN:  1428-1805            sygn.  62503    
        PEDIATRICS. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0031-4005            sygn.  6353    
        PEDIATRIE      ISSN:  0031-4021            sygn.  6430    
        PEDIATRIJA      ISSN:  0031-403X            sygn.  6108    
        PEDIATRIJA AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIJA      ISSN:  0031-4048            sygn.  6864    
        PEDIATRIJA. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0031-403X            sygn.  6108    
        PEDOBIOLOGIA      ISSN:  0000-0000            sygn.  61459    
        PEPTIDES      ISSN:  0196-9781            sygn.  62405    
        PERINATOLOGIA NEONATOLOGIA I GINEKOLOGIA      ISSN:  1230-6576            sygn.  9305    
        PERINATOLOGY NEONATOLOGY      ISSN:  0147-7927            sygn.  62403    
        PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY      ISSN:  0048-3575            sygn.  62083    
        PESTYCYDY      ISSN:  0208-8703            sygn.  61938    
        PFLUGERS ARCHIV FUR DIE GESAMTE PHYSIOLOGIE DES MENSCHEN UND DER TIERE      ISSN:  0365-267X            sygn.  6372    
        PFLUGERS ARCHIV. EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY      ISSN:  0031-6768            sygn.  6372    
        PHARMACEUTICA ACTA HELVETIAE      ISSN:  0031-6865            sygn.  6411    
        PHARMACEUTICAL JOURNAL      ISSN:  0031-6873            sygn.  61994    
        PHARMACOLOGICAL REPORTS      ISSN:  1734-1140            sygn.  956    
        PHARMACOLOGICAL REPORTS. SUPPLEMENTUM      ISSN:  1734-1140            sygn.  956    
        PHARMACOLOGICAL REVIEWS      ISSN:  0031-6997            sygn.  61627    
        PHARMACOLOGY      ISSN:  0031-7012            sygn.  61853    
        PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY      ISSN:  0901-9928            sygn.  6370    
        PHARMACOTHERAPY      ISSN:  0277-0008            sygn.  6786    
        PHARMACOTHERAPY IN PSYCHIATRY AND NEUROLOGY      ISSN:  1234-8279            sygn.  990    
        PHARMATHERAPEUTICA      ISSN:  0308-051X            sygn.  61410    
        PHARMAZEUTISCHE PRAXIS      ISSN:  0048-3656            sygn.  61535    
        PHARMAZIE      ISSN:  0031-7144            sygn.  6642    
        PHARMAZIE. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0031-7144            sygn.  6642    
        PHYSICAL CULTURE AND SPORT STUDIES AND RESEARCH      ISSN:  2081-2221            sygn.  7422    
        PHYSICAL REVIEW LETTERS      ISSN:  0000-0000            sygn.  61041    
        PHYSICAL THERAPY REVIEW      ISSN:  0000-0000            sygn.  6348    
        PHYSIOLOGIA BOHEMOSLOVACA      ISSN:  0014-1291            sygn.  61906    
        PHYSIOLOGICAL REVIEWS      ISSN:  0031-9333            sygn.  61002    
        PHYSIOLOGICAL SOCIETY MAGAZINE      ISSN:  0000-0000            sygn.  61516    
        PHYSIOLOGIE      ISSN:  0000-0000            sygn.  61927    
        PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA      ISSN:  0048-4148            sygn.  6453    
        PIELĘGNIARKA POLSKA      ISSN:  0000-0000            sygn.  6453    
        PIELĘGNIARSTWO 2000      ISSN:  1230-5235            sygn.  7177    
        PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE      ISSN:  1897-3116            sygn.  9297    
        PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE      ISSN:  2082-9876            sygn.  9344    
        PIELĘGNIARSTWO POLSKIE      ISSN:  0860-8466            sygn.  61392    
        PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE      ISSN:  2300-4444            sygn.  9379    
        PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU      ISSN:  1730-1912            sygn.  9232    
        PLACENTA      ISSN:  0143-4004            sygn.  62414    
        PLANTA MEDICA      ISSN:  0032-0943            sygn.  62504    
        PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY      ISSN:  0032-1052            sygn.  6165    
        PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0032-1052            sygn.  6165    
        PLATELETS      ISSN:  0953-7104            sygn.  62534    
        PLZENSKY LEKARSKY SBORNIK      ISSN:  0551-1038            sygn.  61831    
        PNEUMONOLOGIA I ALERGOLOGIA POLSKA      ISSN:  0867-7077            sygn.  913    
        PNEUMONOLOGIA I ALERGOLOGIA POLSKA - WYDANIE POLSKIE      ISSN:  2450-1409            sygn.  913    
        PNEUMONOLOGIA I ALERGOLOGIA POLSKA. SUPLEMENT      ISSN:  0867-7077            sygn.  913    
        PNEUMONOLOGIA POLSKA      ISSN:  0376-4761            sygn.  913    
        PNEUMONOLOGIE      ISSN:  0033-4073            sygn.  6312    
        PNEVMOLOGIJA I FTIZIATRIJA      ISSN:  0000-0000            sygn.  62329    
        PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY      ISSN:  1231-868X            sygn.  6395    
        POLIMERY W MEDYCYNIE      ISSN:  0370-0747            sygn.  9100    
        POLISH ANNALS OF MEDICINE      ISSN:  1230-8013            sygn.  61092    
        POLISH HAND SURGERY      ISSN:  0860-2204            sygn.  9111    
        POLISH HAND SURGERY. SUPLEMENT      ISSN:  0860-2204            sygn.  9111    
        POLISH HYPERBARIC RESEARCH      ISSN:  1734-7009            sygn.  9321    
        POLISH JOURNAL OF AVIATION MEDICINE AND PSYCHOLOGY      ISSN:  2300-2743            sygn.  62491    
        POLISH JOURNAL OF AVIATION MEDICINE,BIOENGINEERING AND PSYCHOLOGY      ISSN:  2451-3512            sygn.  62491    
        POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY      ISSN:  0137-5083            sygn.  61142    
        POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY      ISSN:  1505-019X            sygn.  61541    
        POLISH JOURNAL OF ECOLOGY      ISSN:  1505-2249            sygn.  6989    
        POLISH JOURNAL OF ECOLOGY. SUPPLEMENTUM      ISSN:  1505-2249            sygn.  6989    
        POLISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE      ISSN:  1898-9462            sygn.  9308    
        POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES      ISSN:  1230-1485            sygn.  61039    
        POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. SUPPLEMENTUM      ISSN:  1230-1485            sygn.  61039    
        POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES      ISSN:  1230-0322            sygn.  61685    
        POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES. SUPPLEMENTUM      ISSN:  1230-0322            sygn.  61685    
        POLISH JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL INVESTIGATIONS      ISSN:  1506-4794            sygn.  9186    
        POLISH JOURNAL OF IMMUNOLOGY      ISSN:  0324-8534            sygn.  9106    
        POLISH JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS AND ENGINEERING      ISSN:  1425-4689            sygn.  6442    
        POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY      ISSN:  0137-1320            sygn.  932    
        POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY. SUPPLEMENTUM      ISSN:  1733-1331            sygn.  932    
        POLISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE      ISSN:  0860-6536            sygn.  62415    
        POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY      ISSN:  0031-3114            sygn.  922    
        POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY. SUPPLEMENTUM      ISSN:  1233-9687            sygn.  922    
        POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY      ISSN:  1230-6002            sygn.  956    
        POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND PHARMACY      ISSN:  0301-0244            sygn.  956    
        POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND PHARMACY. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0301-0244            sygn.  956    
        POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY. SUPPLEMENTUM      ISSN:  1230-6002            sygn.  956    
        POLISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH      ISSN:  0044-2011            sygn.  917    
        POLISH JOURNAL OF RADIOLOGY      ISSN:  0137-7183            sygn.  933    
        POLISH JOURNAL OF RADIOLOGY. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0137-7183            sygn.  933    
        POLISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY      ISSN:  1731-5530            sygn.  9292    
        POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES      ISSN:  1505-1773            sygn.  9339    
        POLISH MEDICAL JOURNAL      ISSN:  0000-0000            sygn.  61503    
        POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN      ISSN:  0079-2939            sygn.  61962    
        POLITYKA      ISSN:  0032-3500            sygn.  788    
        POLITYKA SPOŁECZNA      ISSN:  0137-4729            sygn.  9266    
        POLITYKA ZDROWOTNA      ISSN:  1734-221X            sygn.  9274    
        POLSKA DENTYSTYKA      ISSN:  0000-0000            sygn.  61004    
        POLSKA GAZETA LEKARSKA      ISSN:  0000-0000            sygn.  6623    
        POLSKA MEDYCYNA PALIATYWNA      ISSN:  1644-115X            sygn.  7404    
        POLSKA MEDYCYNA RODZINNA      ISSN:  1508-2121            sygn.  991    
        POLSKA MEDYCYNA RODZINNA. SUPLEMENT      ISSN:  1508-2121            sygn.  991    
        POLSKA PRAKTYKA MEDYCZNA      ISSN:  0000-0000            sygn.  62324    
        POLSKA STOMATOLOGIA      ISSN:  0000-0000            sygn.  61004    
        POLSKI MAGAZYN MEDYCYNY RODZINNEJ      ISSN:  1641-7151            sygn.  7392    
        POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI      ISSN:  1426-9686            sygn.  9158    
        POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI. SUPLEMENT      ISSN:  1426-9686            sygn.  9158    
        POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY      ISSN:  0032-373X            sygn.  921    
        POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY. SUPLEMENT      ISSN:  0032-373X            sygn.  921    
        POLSKI PRZEGLĄD GINEKOLOGICZNY      ISSN:  1640-1638            sygn.  9206    
        POLSKI PRZEGLĄD KARDIOLOGICZNY      ISSN:  1507-5540            sygn.  92    
        POLSKI PRZEGLĄD KARDIOLOGICZNY. SUPLEMENT      ISSN:  1507-5540            sygn.  92    
        POLSKI PRZEGLĄD MEDYCYNY I PSYCHOLOGII LOTNICZEJ      ISSN:  2083-2575            sygn.  62491    
        POLSKI PRZEGLĄD MEDYCYNY LOTNICZEJ      ISSN:  1233-0779            sygn.  62491    
        POLSKI PRZEGLĄD NAUK O ZDROWIU      ISSN:  1643-3203            sygn.  9273    
        POLSKI PRZEGLĄD NEUROLOGICZNY      ISSN:  1734-5251            sygn.  9270    
        POLSKI PRZEGLĄD OTOLARYNGOLOGICZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  6937    
        POLSKI PRZEGLĄD RADIOLOGII      ISSN:  0137-7183            sygn.  933    
        POLSKI PRZEGLĄD RADIOLOGII. SUPLEMENT      ISSN:  0137-7183            sygn.  933    
        POLSKI TYGODNIK LEKARSKI      ISSN:  0032-3756            sygn.  96    
        POLSKI TYGODNIK LEKARSKI. SUPLEMENT      ISSN:  0032-3756            sygn.  96    
        POLSKIE ARCHIWUM HYDROBIOLOGII      ISSN:  0032-3764            sygn.  61324    
        POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ      ISSN:  0032-3772            sygn.  914    
        POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ. SUPLEMENT      ISSN:  0032-3772            sygn.  914    
        POLSKIE PIŚMIENNICTWO LEKARSKIE      ISSN:  0000-0000            sygn.  6658    
        POŁOŻNA      ISSN:  0000-0000            sygn.  6478    
        POŁOŻNA NAUKA I PRAKTYKA      ISSN:  1898-6862            sygn.  9300    
        POŁOŻNA NAUKA I PRAKTYKA. SUPLEMENT      ISSN:  1898-6862            sygn.  9300    
        POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA, MEDYCYNA ROZRODU      ISSN:  1898-2115            sygn.  9315    
        POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES      ISSN:  2450-4637            sygn.  9369    
        PORADNIK BIBLIOTEKARZA      ISSN:  0032-4752            sygn.  6126    
        PORADNIK LEKARZA PRAKTYKA      ISSN:  1508-7545            sygn.  785    
        PORADNIK STOMATOLOGICZNY      ISSN:  1428-1716            sygn.  9144    
        POSTĘP OKULISTYCZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  61480    
        POSTĘPY AEROZOLOTERAPII      ISSN:  1230-4980            sygn.  62007    
        POSTĘPY ASTRONAUTYKI      ISSN:  0000-0000            sygn.  61934    
        POSTĘPY BIOCHEMII      ISSN:  0032-5422            sygn.  941    
        POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI      ISSN:  0324-833X            sygn.  9102    
        POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI. SUPLEMENT      ISSN:  0324-833X            sygn.  9102    
        POSTĘPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII      ISSN:  1642-395X            sygn.  9221    
        POSTĘPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII. SUPLEMENT      ISSN:  1642-395X            sygn.  9221    
        POSTĘPY FARMAKOTERAPII      ISSN:  1507-9147            sygn.  957    
        POSTĘPY FITOTERAPII      ISSN:  1509-8699            sygn.  965    
        POSTĘPY FIZYKI MEDYCZNEJ      ISSN:  0137-8465            sygn.  994    
        POSTĘPY HIGIENY I MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ      ISSN:  0032-5449            sygn.  942    
        POSTĘPY HIGIENY I MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ. SUPLEMENT      ISSN:  0032-5449            sygn.  942    
        POSTĘPY MEDYCYNY KLINICZNEJ I DOŚWIADCZALNEJ      ISSN:  1230-025X            sygn.  61743    
        POSTĘPY MEDYCYNY KLINICZNEJ I DOŚWIADCZALNEJ. SUPLEMENT      ISSN:  1230-025X            sygn.  61743    
        POSTĘPY MEDYCYNY LOTNICZEJ      ISSN:  1641-6767            sygn.  61707    
        POSTĘPY MIKROBIOLOGII      ISSN:  0079-4552            sygn.  966    
        POSTĘPY MIKROBIOLOGII. SUPLEMENT      ISSN:  0079-4552            sygn.  966    
        POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH      ISSN:  0860-6196            sygn.  9116    
        POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH. SUPLEMENT      ISSN:  0860-6196            sygn.  9116    
        POSTĘPY NEONATOLOGII      ISSN:  1640-3959            sygn.  9287    
        POSTĘPY NEONATOLOGII. SUPLEMENT      ISSN:  1640-3959            sygn.  9287    
        POSTĘPY OSTEOARTROLOGII      ISSN:  0867-339X            sygn.  9239    
        POSTĘPY OSTEOARTROLOGII. SUPLEMENT      ISSN:  0867-339X            sygn.  9239    
        POSTĘPY POLSKIEJ MEDYCYNY I FARMACJI      ISSN:  2082-8470            sygn.  9353    
        POSTĘPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII      ISSN:  1230-2813            sygn.  9127    
        POSTĘPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII. SUPLEMENT      ISSN:  1230-2813            sygn.  9127    
        POSTĘPY REHABILITACJI      ISSN:  0860-6161            sygn.  9115    
        POSTĘPY TECHNIKI JĄDROWEJ      ISSN:  0551-6846            sygn.  775    
        POSTĘPY W CHIRURGII GŁOWY I SZYI      ISSN:  1643-9279            sygn.  9298    
        POSTĘPY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ      ISSN:  1734-9338            sygn.  9293    
        POSTĘPY WIEDZY MEDYCZNEJ      ISSN:  0000-0000            sygn.  951    
        POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO      ISSN:  1896-3706            sygn.  9275    
        POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO. SUPLEMENT      ISSN:  1896-3706            sygn.  9275    
        POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL      ISSN:  0032-5473            sygn.  6226    
        POSTGRADUATE MEDICINE      ISSN:  0032-5481            sygn.  61089    
        POZNAŃSKA STOMATOLOGIA      ISSN:  0209-3952            sygn.  62039    
        POZNAŃSKA STOMATOLOGIA. SUPLEMENT      ISSN:  0209-3952            sygn.  62039    
        POZNAŃSKIE ROCZNIKI MEDYCZNE      ISSN:  0137-5350            sygn.  62291    
        POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK.PRACE KOMISJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ      ISSN:  0000-0000            sygn.  61583    
        PRACA SOCJALNA      ISSN:  0860-3480            sygn.  6481    
        PRACE CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY      ISSN:  0509-6510            sygn.  6817    
        PRACE I MATERIAŁY NAUKOWE. INSTYTUT MATKI I DZIECKA      ISSN:  0000-0000            sygn.  61540    
        PRACE NAUKOWE AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU      ISSN:  0084-277X            sygn.  61803    
        PRACTICA OTO-RHINO-LARYNGOLOGICA      ISSN:  0032-6305            sygn.  6435    
        PRACTICAL CARDIOLOGY      ISSN:  0361-3372            sygn.  6596    
        PRACTITIONER      ISSN:  0032-6518            sygn.  651    
        PRAGUE MEDICAL REPORT      ISSN:  1214-6994            sygn.  62597    
        PRAKTICKE ZUBNI LEKARSTVI      ISSN:  0032-6720            sygn.  6806    
        PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA & REHABILITACJA      ISSN:  2081-187X            sygn.  9335    
        PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ      ISSN:  1230-5529            sygn.  7294    
        PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ. SUPLEMENT      ISSN:  1230-5529            sygn.  7294    
        PRAKTYKA LEKARSKA      ISSN:  0000-0000            sygn.  6814    
        PRASA LEKARSKA      ISSN:  0000-0000            sygn.  6658    
        PRAWO I MEDYCYNA      ISSN:  1506-8757            sygn.  9108    
        PRAWO I MEDYCYNA. SUPLEMENT      ISSN:  1506-8757            sygn.  9108    
        PRAWO W SŁUŻBIE ZDROWIA      ISSN:  1426-6458            sygn.  7162    
        PRENATAL DIAGNOSIS      ISSN:  0197-3851            sygn.  61763    
        PRIKLADNAJA BIOKHIMIJA I MIKROBIOLOGIJA      ISSN:  0555-1099            sygn.  61862    
        PRIMARY CARDIOLOGY      ISSN:  0363-5104            sygn.  62410    
        PRIMUM      ISSN:  2353-6055            sygn.  7265    
        PRO MEMORIA      ISSN:  0139-133X            sygn.  6499    
        PROBLEMES ACTUELS D''OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE      ISSN:  0000-0000            sygn.  61698    
        PROBLEMS IN RESPIRATORY CARE      ISSN:  0897-9677            sygn.  6929    
        PROBLEMS IN UROLOGY      ISSN:  0889-471X            sygn.  62530    
        PROBLEMY      ISSN:  0032-9487            sygn.  6265    
        PROBLEMY ALKOHOLIZMU      ISSN:  0032-9495            sygn.  7188    
        PROBLEMY ENDOKRINOLOGII      ISSN:  0375-9660            sygn.  6854    
        PROBLEMY HIGIENY      ISSN:  0860-0309            sygn.  9113    
        PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII      ISSN:  1895-4316            sygn.  9113    
        PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII. SUPLEMENT      ISSN:  1895-4316            sygn.  9113    
        PROBLEMY HIGIENY PRACY      ISSN:  1231-2525            sygn.  9117    
        PROBLEMY HIV I AIDS      ISSN:  1234-9496            sygn.  9149    
        PROBLEMY HIV I AIDS. SUPLEMENT      ISSN:  1234-9496            sygn.  9149    
        PROBLEMY KRYMINALISTYKI      ISSN:  0552-2153            sygn.  61544    
        PROBLEMY LEKARSKIE      ISSN:  0478-3824            sygn.  981    
        PROBLEMY LEKARSKIE. SUPLEMENT      ISSN:  0478-3824            sygn.  981    
        PROBLEMY MEDYCYNY NUKLEARNEJ      ISSN:  0860-3405            sygn.  9120    
        PROBLEMY MEDYCYNY NUKLEARNEJ. SUPLEMENT      ISSN:  0860-3405            sygn.  9120    
        PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ      ISSN:  1507-5222            sygn.  95    
        PROBLEMY MEDYCYNY WIEKU ROZWOJOWEGO      ISSN:  0303-2264            sygn.  62069    
        PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA      ISSN:  1233-9989            sygn.  62222    
        PROBLEMY REHABILITACJI ZAWODOWEJ      ISSN:  0324-8720            sygn.  61709    
        PROBLEMY RODZINY      ISSN:  0532-2234            sygn.  7145    
        PROBLEMY STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO      ISSN:  0137-5105             sygn.  62258    
        PROBLEMY SZKOLNICTWA I NAUK MEDYCZNYCH      ISSN:  0137-4982            sygn.  9105    
        PROBLEMY TECHNIKI W MEDYCYNIE      ISSN:  0370-2219            sygn.  997    
        PROBLEMY TERAPII MONITOROWANEJ      ISSN:  0867-6348            sygn.  9121    
        PROBLEMY TERAPII MONITOROWANEJ. SUPLEMENT      ISSN:  0867-6348            sygn.  9121    
        PROBLEMY TUBERKULEZA      ISSN:  0032-9533            sygn.  6106    
        PROBLEMY UZDROWISKOWE      ISSN:  0239-0647            sygn.  61827    
        PROCEEDINGS OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH      ISSN:  0197-016X            sygn.  61350    
        PROCEEDINGS OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY      ISSN:  1546-3222            sygn.  62561    
        PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES.BIOLOGY      ISSN:  0000-0000            sygn.  61062    
        PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA      ISSN:  0027-8424            sygn.  6190    
        PROCEEDINGS OF THE NATIONAL SCIENCE COUNCIL REPUBLIC OF CHINA. PART B, LIFE SCIENCES      ISSN:  0255-6596            sygn.  7206    
        PROCEEDINGS OF THE POSTGRADUATE MEDICAL INSTITUTE ISUL      ISSN:  0000-0000            sygn.  61626    
        PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON. SECTION B, BIOLOGICAL SCIENCES      ISSN:  0080-4649            sygn.  6216    
        PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE      ISSN:  0035-9157            sygn.  6326    
        PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR ANALYTICAL CHEMISTRY      ISSN:  0000-0000            sygn.  61536    
        PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE      ISSN:  0037-9727            sygn.  6828    
        PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETINGS OF THE MAYO CLINIC      ISSN:  0092-699X            sygn.  61233    
        PROCEEDINGS OF THE UNIVERSITY OF OTAGO MEDICAL SCHOOL      ISSN:  0301-6331            sygn.  61253    
        PRODUITS ET PROBLEMES PHARMACEUTIQUES      ISSN:  0000-0000            sygn.  61784    
        PROGRESS IN DRUG RESEARCH      ISSN:  0071-786X            sygn.  61273    
        PROGRESS IN EXPERIMENTAL TUMOR RESEARCH      ISSN:  0000-0000            sygn.  61510    
        PROGRESS IN HEALTH SCIENCES      ISSN:  2083-1617            sygn.  9345    
        PROGRESS IN MEDICAL ULTRASOUND. REVIEWS & COMENTS      ISSN:  0000-0000            sygn.  61742    
        PROKTOLOGIA      ISSN:  1640-5382            sygn.  9210    
        PROKTOLOGIA. SUPLEMENT      ISSN:  1640-5382            sygn.  9210    
        PROMOCJA ZDROWIA, NAUKI SPOŁECZNE I MEDYCYNA      ISSN:  1232-7638            sygn.  61340    
        PROSTAGLANDINS      ISSN:  0090-6980            sygn.  62282    
        PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION      ISSN:  1046-5928            sygn.  618    
        PROTETYKA STOMATOLOGICZNA      ISSN:  0033-1783            sygn.  970    
        PROTETYKA STOMATOLOGICZNA. SUPLEMENT      ISSN:  0033-1783            sygn.  970    
        PROTOPLASMA      ISSN:  0033-183X            sygn.  6903    
        PRZEGLAD CHIRURGII DZIECIĘCEJ      ISSN:  1896-477X            sygn.  9309    
        PRZEGLĄD      ISSN:  1509-3115            sygn.  717    
        PRZEGLĄD ANTROPOLOGICZNY      ISSN:  0033-2003            sygn.  6535    
        PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNO-DOKUMENTACYJNY MEDYCYNY PRACY      ISSN:  0000-0000            sygn.  62313    
        PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  62313    
        PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY      ISSN:  0033-202X            sygn.  6598    
        PRZEGLĄD CHIRURGICZNY I GINEKOLOGICZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  6551    
        PRZEGLĄD CHIRURGII DZIECIĘCEJ      ISSN:  1896-477X            sygn.  9309    
        PRZEGLĄD DENTYSTYCZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  6764    
        PRZEGLĄD DERMATOLOGICZNY      ISSN:  0033-2586            sygn.  949    
        PRZEGLĄD DERMATOLOGICZNY. SUPLEMENT      ISSN:  0033-2586            sygn.  949    
        PRZEGLĄD DERMATOLOGII I WENEROLOGII      ISSN:  0000-0000            sygn.  6450    
        PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY      ISSN:  0033-2100            sygn.  935    
        PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY. SUPLEMENT      ISSN:  0033-2100            sygn.  935    
        PRZEGLĄD FARMAKO-EKONOMICZNY      ISSN:  1506-8668            sygn.  61969    
        PRZEGLĄD FELCZERSKI      ISSN:  0000-0000            sygn.  61301    
        PRZEGLĄD FLEBOLOGICZNY      ISSN:  1232-7174            sygn.  9188    
        PRZEGLĄD FLEBOLOGICZNY. SUPLEMENT      ISSN:  1232-7174            sygn.  9188    
        PRZEGLĄD GASTROENTEROLOGICZNY      ISSN:  1895-5770            sygn.  9296    
        PRZEGLĄD GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY      ISSN:  1731-8602            sygn.  62524    
        PRZEGLĄD HISTORYCZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  6595    
        PRZEGLĄD HYGIENICZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  61302    
        PRZEGLĄD INFORMACJI O NAUKOZNAWSTWIE      ISSN:  0000-0000            sygn.  7173    
        PRZEGLĄD KARDIODABETOLOGICZNY      ISSN:  1896-9666            sygn.  9278    
        PRZEGLĄD LEKARSKI      ISSN:  0000-0000            sygn.  6661    
        PRZEGLĄD LEKARSKI      ISSN:  0000-0000            sygn.  61710    
        PRZEGLĄD LEKARSKI (OD 1945)      ISSN:  0033-2240            sygn.  911    
        PRZEGLĄD LEKARSKI. SUPLEMENT      ISSN:  0033-2240            sygn.  911    
        PRZEGLĄD MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO      ISSN:  1730-3524            sygn.  7414    
        PRZEGLĄD MENOPAUZALNY      ISSN:  1643-8876            sygn.  9257    
        PRZEGLĄD MENOPAUZALNY. SUPLEMENT      ISSN:  1643-8876            sygn.  9257    
        PRZEGLĄD NOWOŚCI W ANESTEZJI I INTENSYWNEJ OPIECE      ISSN:  1230-168X            sygn.  7291    
        PRZEGLĄD OKULISTYCZNY      ISSN:  1733-1242            sygn.  7411    
        PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY      ISSN:  0137-723X            sygn.  999    
        PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY. SUPLEMENT      ISSN:  0137-723X            sygn.  999    
        PRZEGLĄD PEDYATRYCZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  6621    
        PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA LEKARSKIEGO POLSKIEGO      ISSN:  0000-0000            sygn.  61426    
        PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA O KSIĄŻCE      ISSN:  0000-0000            sygn.  62322    
        PRZEGLĄD PRZECIWTYTONIOWY      ISSN:  0239-9792            sygn.  62406    
        PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY      ISSN:  0048-5675            sygn.  61068    
        PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  697    
        PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  61327    
        PRZEGLĄD STOMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO      ISSN:  1230-5871            sygn.  9133    
        PRZEGLĄD TECHNIKI ORTOPEDYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ      ISSN:  0000-0000            sygn.  62335    
        PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY      ISSN:  0000-0000            sygn.  61057    
        PRZEGLĄD TRACHOMATOLOGII I OKULISTYKI SPOŁECZNEJ      ISSN:  0000-0000            sygn.  61046    
        PRZEGLĄD TYFLOLOGICZNY      ISSN:  0209-343X            sygn.  62269    
        PRZEGLĄD UBEZPIECZENIOWY DLA CIEBIE      ISSN:  1427-6119            sygn.  9261    
        PRZEGLĄD UBEZPIECZENIOWY DLA CIEBIE. SUPLEMENT      ISSN:  1427-6119            sygn.  9261    
        PRZEGLĄD UROLOGICZNY      ISSN:  1610-5102            sygn.  9211    
        PRZEGLĄD UROLOGICZNY. SUPLEMENT      ISSN:  1640-5102            sygn.  9211    
        PRZEGLĄD WOJSKOWO-MEDYCZNY      ISSN:  1507-0603            sygn.  62327    
        PRZEGLĄD WOJSKOWO-MEDYCZNY. SUPLEMENT      ISSN:  1507-0603            sygn.  62327    
        PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY      ISSN:  0033-247X            sygn.  7127    
        PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY      ISSN:  0033-250X            sygn.  9362    
        PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY      ISSN:  1505-7895            sygn.  6497    
        PRZEWODNIK LEKARZA      ISSN:  1505-8409            sygn.  972    
        PRZEWODNIK LEKARZA GINEKOLOGA      ISSN:  1509-9962            sygn.  9200    
        PRZEWODNIK LEKARZA. SUPLEMENT      ISSN:  1505-8409            sygn.  972    
        PRZEWODNIK MENEDŻERA ZDROWIA      ISSN:  1509-1716            sygn.  7255    
        PRZYRODA I TECHNIKA      ISSN:  0000-0000            sygn.  6680    
        PSYCHIATRIA      ISSN:  1732-9841            sygn.  9276    
        PSYCHIATRIA CLINICA      ISSN:  0033-264X            sygn.  61837    
        PSYCHIATRIA ET NEUROLOGIA: INTERNAZIONALE MONATSSCHRIFT FUR PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE      ISSN:  0370-1956            sygn.  6223    
        PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY      ISSN:  1642-4034            sygn.  727    
        PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY. SUPLEMENT      ISSN:  1644-6313            sygn.  727     
        PSYCHIATRIA PO DYPLOMIE      ISSN:  1732-1190            sygn.  9247    
        PSYCHIATRIA POLSKA      ISSN:  0033-2674            sygn.  974    
        PSYCHIATRIA POLSKA. SUPLEMENT      ISSN:  0033-2674            sygn.  974    
        PSYCHIATRIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ      ISSN:  1899-5071            sygn.  9301    
        PSYCHIATRIA W PRAKTYCE OGÓLNOLEKARSKIEJ      ISSN:  1643-0956            sygn.  9228    
        PSYCHIATRICA FENICA      ISSN:  0000-0000            sygn.  61957    
        PSYCHIATRIE NEUROLOGIE UND MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE      ISSN:  0033-2739            sygn.  6641    
        PSYCHOGERIATRIA POLSKA      ISSN:  1732-2642            sygn.  9244    
        PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA      ISSN:  0033-2860            sygn.  61877    
        PSYCHOLOGIA,ETOLOGIA,GENETYKA      ISSN:  1508-583X            sygn.  6544    
        PSYCHOLOGICAL MEDICINE      ISSN:  0033-2917            sygn.  62580    
        PSYCHOONKOLOGIA      ISSN:  1429-8538            sygn.  9216    
        PSYCHOPHARMACOLOGY      ISSN:  0033-3158            sygn.  62247    
        PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN      ISSN:  0048-5764            sygn.  7152    
        PSYCHOTERAPIA      ISSN:  0239-4170            sygn.  62383    
        PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS      ISSN:  0033-3190            sygn.  61465    
        PSZCZELARSTWO      ISSN:  0478-7080            sygn.  7420    
        PUBLIC HEALTH      ISSN:  0033-3506            sygn.  6511    
        PUBLIC HEALTH REPORTS      ISSN:  0033-3549            sygn.  6390    
        PULS      ISSN:  1232-0161            sygn.  62564    
        PULS MEDYCYNY      ISSN:  1642-5154            sygn.  7257